Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-2: 2018 Tiêu chuẩn thép xây dựng Việt Nam mới nhất

Tiêu chuẩn của thép thanh vằn (thép thanh xây dựng)

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008.

TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 1651, Thép cốt bê tông, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 1651-1, Phần 1: Thép thanh tròn trơn;

- TCVN 1651-2, Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 1651-3 (ISO 6935-3), Phần 3: Lưới thép hàn.

Trong đó, TCVN 1651-2:2018 là tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thép thanh vằn: CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V, được cung cấp ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn.

 

Tiêu chuẩn