Tiêu chuẩn thép

TCVN 2365 - 78

Tiêu chuẩn thép tấm cuộn cán nguội

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm cuộn cán nguội sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn về cỡ và thông số kích thước tương ứng. 

Tiêu chuẩn