Tiêu chuẩn thép

JIS 3112 : 2010 - Tiêu chuẩn nhật bản - Thép xây dựng

JIS G3112 : 2010 được chỉnh sửa năm 2010 và thay thế các phiên bản trước đó. Đây là tiêu chuẩn cho thép xây dựng được áp dụng tại nhật bản và một số nước trên thế giới

JIS G3112 : 2010 được chỉnh sửa năm 2010 và thay thế các phiên bản trước đó. Đây là tiêu chuẩn cho thép xây dựng được áp dụng tại nhật bản và một số nước trên thế giới

JIS G3112-2010 đã được xây dựng dựa trên ISO 6935-1 Thép làm cốt bê tông-Phần 1: Thép thanh trơn và ISO 6935-2 Thép làm cốt bê tông-Phần 2: Thép thanh có gân được xuất bản năm 1991 là ấn bản đầu tiên với sửa đổi một số nội dung kỹ thuật. Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản này quy định thép thanh tròn và thép thanh có gân được sản xuất bằng phương pháp cán nóng được sử dụng làm cốt bê tông. Tuy nhiên, những quy định trong JISG 3117 bị loại trừ.Nội dung viết tại đây...

Tiêu chuẩn