Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-1: 2008

Tiêu chuẩn của thép thanh tròn trơn

TCVN 1651:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các loại  thép cốt bê tông.

TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651:1985; TCVN 6285:1997; TCVN 6286:1997.

TCVN 1651:2008 gồm ba phần: 

  • Phần 1: Thép thanh tròn trơn

  • Phần 2: Thép thanh vằn

  • Phần 3: (IOS 6935-3:1992- Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn

Trong đó:

TCVN 1651-1:2008 được biên soạn dựa trên cơ sở ISO 6935-1:2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998; quy định về yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông, tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thép CB240T và CB300T. 

Chú thích: Chữ “CB” đầu tiên là viết tắt của từ cốt bê tông. Ba chữ số tiếp theo thể hiện giá trị đặc trưng được quy định của giới hạn chảy trên. Ký hiệu cuối cùng “T” là viết tắt của thép thanh tròn trơn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Ngoài ra tiêu chuẩn này còn được áp dụng cho thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng. 

Tuy nhiên: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thép thanh tròn trơn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa. 

 

Thép thanh tròn trơn 

Tiêu chuẩn