Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-3:2008

Tiêu chuẩn của lưới thép hàn

TCVN 1651: 2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các loại  thép cốt bê tông.

TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651:1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997.

TCVN 1651:2008 gồm ba phần: 

  • Phần 1: Thép thanh tròn trơn

  • Phần 2: Thép thanh vằn

  • Phần 3: (IOS 6935-3:1992- Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn

    Trong đó TCVN 1651-3:2008 quy định yêu cầu kỹ thuật cho các tấm hoặc cuộn của lưới thép hàn (Sau đây gọi là lưới thép) được sản xuất tại các nhà máy chế tạo bằng thép dây và thanh với đường kính từ 4mm đến 16mm và được thiết kế để làm cốt của kết cấu bê tông dự ứng lực. 

    Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “dây” cũng bao gồm cả thép thanh.

Tiêu chuẩn