Lavas Logo

LẤY LẠI MẬT KHẨU

Bạn hãy nhập vào địa chỉ email HOẶC số điện thoại của mình để lấy lại mật khẩu

Nếu bạn lấy lại mật khẩu qua EMAIL, một email chứa đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu sẽ được gửi tới email của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong email để lấy lại mật khẩu!

Nếu bạn lấy lại mật khẩu qua SỐ ĐIỆN THOẠI, một tin nhắn OTP để xác định bạn là chủ nhân số điện thoại đó được gửi đến bạn, bạn cần nhập mã OTP này để nhận mật khẩu mới qua tin nhắn tới điện thoại.