Tiêu chuẩn thép

TCVN 7571-1: 2019

Tiêu chuẩn của thép hình cán nóng góc cạnh đều

Tiêu chuẩn Việt Nam 7571- 1:2019 Thép hình cán nóng góc cạnh đều

TCVN 7571- 1:2019 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở JIS  3192:2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7571, thép hình cán nóng bao gồm các phần sau: 

  • TCVN 7571-1, Phần 1: Thép góc cạnh đều - Kích thước.

  • TCVN 7571-2, Phần 2: Thép góc cạnh không đều- kích thước.

  • TCVN 7571-5, Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và insơ.

  • TCVN 7571-11: Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt.

  • TCVN 7571-15: Thép chữ I.

  • TCVN 7571-16: Thép chữ H.

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép góc cạnh đều được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.

 

Tiêu chuẩn