Tiêu chuẩn thép

TCVN 7571-15: 2019

Tiêu chuẩn của thép hình I

Tiêu chuẩn Việt Nam 7571- 15:2019 Thép hình cán nóng chữ I

TCVN 7571- 1:2019 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở JIS  3192:2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 7571, thép hình cán nóng bao gồm các phần sau: 

  • TCVN 7571-1, Phần 1: Thép góc cạnh đều - Kích thước.

  • TCVN 7571-2, Phần 2: Thép góc cạnh không đều- kích thước.

  • TCVN 7571-5, Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và insơ.

  • TCVN 7571-11: Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt.

  • TCVN 7571-15: Thép chữ I.

  • TCVN 7571-16: Thép chữ H.

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép chữ I được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.

 

Tiêu chuẩn