Từ khoá: Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thép

TCVN 6524:2018 - Tiêu chuẩn thép Cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu mới nhất

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu thuộc mác thép CR220,CR250, CR320 và CH550...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-1: 2018 Tiêu chuẩn thép Việt Nam mới nhất

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008. TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên so...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-2: 2018 Tiêu chuẩn thép xây dựng Việt Nam mới nhất

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008. TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên so...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-3:2008

TCVN 1651: 2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các loại  thép cốt bê tông. TCVN 1651:2008 thay thế cho ...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 7571-1: 2019

Tiêu chuẩn Việt Nam 7571- 1:2019 Thép hình cán nóng góc cạnh đều TCVN 7571- 1:2019 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia T...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 2365 - 78

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm cuộn cán nguội sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn về cỡ và thông số k...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 7571-16: 2019

Tiêu chuẩn Việt Nam 7571- 16:2019 Thép hình cán nóng chữ H TCVN 7571- 1:2019 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/T...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 7571-15: 2019

Tiêu chuẩn Việt Nam 7571- 15:2019 Thép hình cán nóng chữ I TCVN 7571- 1:2019 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/T...

Tiêu chuẩn thép

ASTM A615/ A615M- 15a

This standard is issued under the fixed designation A 615/A 615M; the number immediately following the designation indic...

Tiêu chuẩn thép

ASTM A615/ A615M- 03a

This standard is issued under the fixed designation A 615/A 615M; the number immediately following the designation indic...

Tiêu chuẩn thép

BS 4449:1997

*BS 4449:1997* has been prepared by Technical Committee ISE/9/1, and is a revision of BS 4449:1988, which is withdrawn. ...

Tiêu chuẩn thép

JIS G3112-2004

JIS G3112-2004 has been prepared based on ISO 6935-1 Steel for the reinforcement of concrete-Part 1: Plain bars and ISO ...

Tiêu chuẩn thép

JIS G3505:2004

JIS G3505-2004 has been prepared based on ISO 6935-1 Steel for the reinforcement of concrete-Part 1: Plain bars and ISO ...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-2:2008

TCVN 1651: 2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các loại  thép cốt bê tông. TCVN 1651:2008 thay thế cho ...

Tiêu chuẩn thép

TCVN 1651-1: 2008

TCVN 1651:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các loại  thép cốt bê tông. TCVN 1651:2008 thay thế cho T...

Tiêu chuẩn thép

ASTM A36 2004

This standard is issued under the fixed designation A 36/A 36M; the number immediately following the designation indicat...

Tiêu chuẩn thép

ASTM-A-515

...