Tiêu chuẩn thép

TCVN 6524:2018 - Tiêu chuẩn thép Cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu mới nhất

Tiêu chuẩn Việt Nam cho thép Cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu thuộc mác thép CR220,CR250, CR320 và CH550 thường không sử dụng các nguyên tố hợp kim hóa vi lượng. Sản phẩm được sử dụng cho các kết cấu lắp ghép bằng bulong, đinh tán và hàn. Yêu cầu này thường được sử dụng trong các điều kiện cung cấp cho các mục đích chế tạo như uốn, tạo hình và hàn.  

Tiêu chuẩn